Klubbens styre

Styret i Sola Pistolklubb  består av følgende personer:

Leder: Fritz Gunnar Barø leder@solapk.no
Nestleder: Kjell Haarr
Sekretær: Thomas M. Strøm post@solapk.no
Styremedlem: Kjell Hansen
Styremedlem: Sissil Magnussen
Styremedlem: Bjørn Berven-Hanssen
Kasserer: Victor Kvassheim kasserer@solapk.no
1. varamedlem: Ketil Berven-Hanssen
2. varamedlem: Morten Oftedal
Andre tillitsvalgte:
Våpenmester: Per Rune Magnussen
Materialforvalter: Lars Bilstad
Utdanningskontakt /
barneidrettsansvarlig:
Roar Puntervold
Oppmann (Idrettslig): Runar Magnussen  oppmann@solapk.no
Oppmann (Idrettslig): Ronny Hansen
Oppmann (Sosial): Roar Puntervoll
Oppmann (Sosial): Kjell Haarr
Oppmann (Sosial): Lars Bilstad
Politiattestansvarlig: Fritz G. Barø
Vara attestansvarlig: Thomas M. Strøm
Revisor: Tore T. Strøm
Revisor: Kjell Hatlen
Hederstegnkomite`:
Medlem: Per Rune Magnussen
Medlem: Bjørn Berven-Hanssen
Medlem: Victor Kvassheim
Leder: Kjell Haarr
Valgkomite`: 
Leder: Espen Magnussen
Medlem: Runar Magnussen
Medlem: Roar Puntervoll
Varamedlem: Arne Egeland