Klubbens styre per 13.03.2021

Styret i Sola Pistolklubb  består av følgende personer:

Leder:Fritz Gunnar Barøleder@solapk.no
Nestleder:Kjell Haarr 
Sekretær:Thomas M. Strømpost@solapk.no
Styremedlem:Randi Bjørkås 
Styremedlem:Sissil Magnussen 
Styremedlem:Bjørn Berven-Hanssen 
Kasserer:Victor Kvassheimkasserer@solapk.no
1. varamedlem:Ketil Berven-Hanssen 
2. varamedlem:Morten Oftedal 
   
Andre tillitsvalgte:  
   
Våpenmester:Per Rune Magnussen 
Materialforvalter:Lars Bilstad 
   
Oppmann (Idrettslig)/
barneidrettsansvarlig:
Børge Henriksen oppmann@solapk.no
Oppmann (Idrettslig):Are Wivestadoppmann@solapk.no
KontrollutvalgGeir Ove Skaarstad 
KontrollutvalgGudmund Helle Larsen 
Vara kontrollutvalgIkke avklart 
Politiattestansvarlig:Fritz G. Barø 
Vara attestansvarlig:Thomas M. Strøm 
   
   
   
Hederstegnkomite`:  
   
Medlem:Per Rune Magnussen 
Medlem:Bjørn Berven-Hanssen 
Medlem:Victor Kvassheim 
Leder:Kjell Haarr 
   
Valgkomite`:   
   
Leder:Runar Magnussen 
Medlem:Espen Magnussen 
Medlem:Roar Puntervold 
Varamedlem:Arne Egeland