Redusert trening – stevnene går som planlagt

Styret følger utviklingen og vil rette seg etter de pålegg som kommer fra nasjonale myndigheter, NIF/NSF og kommunen.

Det viktigste nå er å ta vare på hverandre og tenke sikkerhet. Så kommer idretten vår til å tilpasse seg situasjonen!

Oppdatering 9.november: Sola Kommune har vedtatt en midlertidig forskrift om smittevern. Den gir føring på at det kun er tillatt for 10 voksne å delta i aktivitet samtidig. Forskriften trer i kraft fra midnatt mandag ( 9.11) og gjelder foreløpig til 7.desember.

Som det fremgår av vedlagte skriv fra kommuene er det vedtatt forbud mot at mer enn 10 voksne kan bedrive aktivitet sammen. Det betyr for vår del at all organisert trening stanses fra tirsdag 10.november og frem til forskriften oppheves eller endres.

Dersom det er uorganisert aktivitet skal smittevernregler og kommunens forskrift om smittevern følges, med andre ord: ikke flere enn 10 personer inne i skytehallen til enhver tid.

Styret har på møte 10.november og i samråd med Sola Kommune kommet frem til at det vil være forsvarlig å gjennomføre de to planlagte stevnene ( Vinterserien og KM Silhuett). Dog med redusert kapasitet slik at vi overholder kravet om maksimalt 10 personer inne samtidig. Det vil si at det blir satt opp to eller flere lag for Vinterserien med 1,5 time imellom. De som ikke står på det laget som skyter skal IKKE inn i hallen.