Sola Skytehall fortsatt stengt for all aktivitet!

Styret ser at det vil være vanskelig å trygge at reglene som er satt for aktivitet fra NIF/ NSF blir fulgt og har derfor vedtatt at hallen fortsatt holdes stengt til over påske.

Infoside om du skulle være det minste i tvil om hva du bør gjøre:
https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19
https://www.skyting.no/2020/03/12/informasjon-om-handtering-av-corona-viruset-for-utovere-og-ledere-til-internasjonale-konkurranser/?fbclid=IwAR2j1x3gCHwrN2O3_AdlBXSO-6cQEaOAc_Qn9fqK20LBiIy1gl9rn-OyuZU