Sola Skytehall åpen for aktivitet!

Styret ser nå at det vil være mulig å gjennomføre trygge aktiviteter innenfor de rammene som NIF/NSF har lagt.

Styret gjør oppmerksom på at vi en overgangsfase kun tillater aktivitet fra skyttere som representerer klubben

Infoside fra forbundet om hvilke regler som gjelder generelt og som vi forventer at følges.

https://www.skyting.no/2020/05/07/informasjon-om-handtering-av-corona-viruset-for-utovere-og-ledere-til-internasjonale-konkurranser/

Rutiner for skytingen med convid-19 restriksjoner.

 • KUN symptomfrie personer får adgang til Sola skytehall. Det vil si at en ikke skal ha feber, hoste, være snufsen, nyse og andre influensalignende symptomer. Man skal ha vært symptomfri de to siste dager før en skal trene. Dette vurderes og avgjøres av den som står i døren og tar imot rekruttene.
 • Alle som skal inn i Sola skytehall må registrere seg med navn og kontaktinfo for å få adgang. Dette med tanke på mulighet for smittesporing ved behov.
 • Påmelding via MinIdrett,  sekretariat  legger inn skytterne i Megalink og tildeler bane. Maks to personer i sekretariatet. Her skal en helst ha de samme personene under hele kvelden.
 • Alle skal umiddelbart gå inn på det første toalettet og vaske hendene grundig med såpe i minimum 30 sekunder. Se oppslaget om korrekt håndvask fra FHI. Dette overvåkes av den som står i døren.
 • I tillegg SKAL en sprite hendene med sprit som står på bordet i gangen etter håndvask.
 • Alle må holde minst 1 meter avstand og sette seg å vente på anvist plass i oppholdsrommet før en får beskjed om å gå inn på banen.
 • Det skal kun skytes på de oppsatte baner. Maks 10 skyttere om gangen på banen.
  Foresatte osv. har ikke adgang på banen, men kan om nok plass være i oppholdsrommet.
 • Banemannskapene må holde 1 meter avstand til skytterne, og skytterne må selv justere sikter. Det legges ut info om hvordan en gjør dette på hver standplass.
 • Alle våpen, monitor, stoler og flater på standplass desinfiseres før hver skyting. Våpen smøres med WD 40 ol. etterpå på metallflater. Bytte av plast på monitor. Husk å benytte hansker når dette utføres. Gjennomfør håndhygiene før og etterpå.
 • Alle må vaske hendene grundig før de forlater Sola skytehall. Dette gjøres på det største (HC) toalettet før en forlater Sola skytehall.
 • Banemannskaper foretar håndhygiene mellom hvert lag eller ved behov.
 • Alle kontaktflater som er brukt må vaskes/desinfiseres etter endt skyting.
  Dette kan være bordflater, dørhåndtak, tastaturer, datamus, skytebenker, stoler, luftfylling, vasker på toalett, armatur på toalett osv.
 • De som ikke kan akseptere og gjennomføre disse forutsetningene og rutiner, er ikke velkommen til å trene i Sola skytehall.