Øvelser vi skyter

Her er en oversikt over de øvelsene vi skyter:

 

Fripistol

Programmet for fripistol består av 60 skudd fordelt på serier av 10 skudd mot den internasjonale presisjonsskiven.

Skyteavstand er 50 meter, eller slik vi skyter den på 25meter med redusert skivestørrelse.

Samlet skytetid er 2 timer.
Fripistolen skal være i kaliber .22 (5,56 mm), men forøvrig vil den som navnet antyder være forbundet med få restriksjoner. Utformingen av våpenet er fritt, men skjeftet eller deler av pistolen må ikke gi støtte utenom selve hånden.

Avtrekksvekten er valgfri.
Utover dette skal fripistolen bare kunne lades med 1 patron av gangen. Øvelsen med fripistol blir regnet som den mest krevende av alle pistoløvelser, grunnen til dette er at det kreves stor konsentrasjon over lang tid.

Silhuettpistol

Silhuettpistol er en utpreget hurtigskyting som foregår mot 5 internasjonale silhuettskiver på 25 meters hold. Det avgis 60 tellende skudd fordelt på 2 omganger med 30 skudd i hver omgang. Hver omgang omfatter:

2 serier a 5 skudd på 8 sekunder. Ett skudd mot hver skive.

2 serier a 5 skudd på 6 sekunder. Ett skudd mot hver skive.

2 serier a 5 skudd på 4 sekunder. Ett skudd mot hver skive.

Etter ca. 1 time skytes 2. omgang, som er lik den første. Pistolen skal være i kaliber 5,6mm (.22).

Standardpistol

Programmet for Standardpistol består av 60 skudd mot den internasjonale presisjonsskiven.

Skyteavstand er 25 meter og skuddene fordeles slik:

4 serier a 5 skudd på 150 sekunder pr. serie.

4 serier a 5 skudd på 20 sekunder pr. serie.

4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie.

Våpenet skal være i kaliber 5,6mm (.22).

Standardpistol er et meget krevende program, der systematisk trening er nødvendig for at gode resultater skal kunne oppnås.

Grovpistol

Programmet for grovpistol består av 2 deler; presisjonsskyting og duellskyting. Skyteavstand er 25 meter.
Presisjonsskyting foregår mot den internasjonale presisjonsskiven.

Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier av 5 skudd.

Tid pr. serie er 5 minutter.Duellskyting foregår mot den internasjonale silhuettskiven. Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier av 5 skudd. I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder. Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.

Poengene for presisjonsdelen og duelldelen legges sammen til en sluttsum for konkurransen.
Våpenet skal være av minimum kaliber 7,62mm (.32 ) og maksimum kaliber 9,65mm (.38).

 

Finpistol

Programmet for finpistol består av 2 deler; presisjonsskyting og duellskyting. Skyteavstand er 25 meter.

Presisjonsskyting foregår mot den internasjonale presisjonsskiven. Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier av 5 skudd.

Tid pr. serie er 5 minutter.

Duellskyting foregår mot den internasjonale silhuettskiven. Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier av 5 skudd. I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder. Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.

Poengene for presisjonsdelen og duelldelen legges sammen til en sluttsum for konkurransen.

Våpenet skal være i kaliber 5,6mm (.22).

Luftpistol foregår mot den internasjonale luftpistolskiven. Det skytes et varierende antall skudd avhengig av klasse.

Menn og junior menn skyter 60 konkurranseskudd fordelt på serier a 10 skudd. Samlet skytetid er 1 time og 45 minutter.

Kvinner og junior kvinner skyter 40 konkurranseskudd.

Samlet skytetid er 1 time og 15 minutter.

Våpenet skal være en luft- eller CO2 pistol.

Hurtigpistol er et nasjonalt program. Programmet består av 60 skudd mot den internasjonale silhuettskiven. Skyteavstand er 25 meter.
Programmet skytes i to klasser; Standardpistol og grovpistol. Skuddene fordeles slik:

•          4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie

•          4 serier a 5 skudd på 8 sekunder pr. serie

•          4 serier a 5 skudd på 6 sekunder pr. serie

Øvelsen skytes i to klasser: fin og grov. Våpnene er de samme som i standardpistol (fin) og grovpistol.

Sprintluft foregår mot ISSF 10m luft duellskive.

Luftpistol som definert i ISSFs reglement. Magasinvåpen kan benyttes, men lades kun med 1 skudd.

Konkurranseserier: 30 skudd i 6 serier a 5 skudd på 15 minutter.

 

NAIS-programmet kan skytes i to klasser, fin og grov.

Finkaliber er i NAIS definert som kaliber .22 – .32.

Grovkaliber er i NAIS definert som .38 – .45.

Programmet består av 30 skudd, som skytes i 6 serier a 5 skudd.

Alle serier skytes mot den internasjonale duellskiven, og det skytes på 25 meters hold. Det skal skytes med en hånd.

Seriene er som følger:

2 serier på 150 sekunder

2 serier duell

1 serie på 20 sekunder

1 serie på 10 sekunder

Feltskyting med pistol og revolver foregår som oftest i terrenget. Skytetider, avstander, skytestillinger og skiver varierer fra stevne til stevne. Skytingen blir arrangert i 4 våpengrupper for hver av øvelsene:

1. FIN (5,6mm)

2. GROV (7,62 til 9,65m)

3. MILITÆR (9mm – 11,25mm)

4. REVOLVER (9mm- 11,25mm)

Programmet omfatter 60 skudd fordelt på 10 standplasser. Det skytes 6 skudd på hver standplass. En får 1 poeng for hvert treff og 1 poeng for hver truffet skive. Vanligvis legges ei feltløype opp slik at maksimal poengsum er ca. 100 poeng.

• På minst 1 standplass skal skytinga skje liggende.

• På minst 1 standplass skal det skytes med beste hand.

• På minst 1 standplass skal skytinga utføres stående fri

Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder.

Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.