Sola Skytehall – og Corona

For å ivareta smittevernet og unngå spredning av Covid19 viruset (Korona) er det nødvendig å ha etablerte smittvernrutiner i tråd med Helsemyndighetene sine anbefalinger. Disse er tilpasset og innført i Sola Skytehall for å kunne gjennomføre treninger og stevner på en trygg måte med hensyn til smittevernet.

Alle som skal inn i Sola Skytehall for kortere eller lengre perioder skal være fri for luftveissymptomer. Dette kan være sår hals, feber, hoste og andre symptomer. Her ligger det et ansvar på den enkelte

Alle som skal inn i Sola Skytehall skal etter at de har skrevet seg inn i smittevernloggen foreta håndhygiene. Det vil si at en skal desinfisere hender med desinfiseringsmiddel som er tilgjengelig i gangen utenfor toalettene. Ved spesielle tilfeller eller ønske, så kan en vaske hender på toalettet med såpe og vann i h.h.t. rutiner fra FHI som er slått opp på toalettene.

Alle må være påpasselig med å holde 1 meter avstand til andre mennesker som ikke er i familie ol.

En prøver å tilrettelegge for avstand i oppholdsrommet ved å ha avstand på border og stoler.

Blir det for mange i oppholdsrommet til at en kan holde 1 meter avstand, er det Skyteleder, banemannskap og skyttere som skal skyte på neste lag som har prioritert opphold. Skyttere som er ferdig må da forlate Sola Skytehall frem til det er forsvarlig plass til å holde 1 meter avstand på oppholdsrommet.

Sola Skytehall har 20 standplasser i egen del av bygget. Standplassene har 1 meter avstand, og er i tillegg skilt med gjennomsiktig plexiglass. Disse er dratt litt bakover i forhold til normalt, for å gi fysisk beskyttelse mot dråpesmitte mellom skytterne. I tillegg er det god ventilasjon som er konstruert slik at luftstrømmen kommer bakfra og går fremover mot blinkene. Dermed er det mindre sannsynlig at dråpesmitte blir lenge på standplass. 

Bord, monitor og stol desinfiseres mellom før første lag, og etter siste lag. Det benyttes sprayflaske med egnet spritholdig desinfisering. Virketid minimum 20 sekunder.

Det skal IKKE stå mat fremme på bord, og ved servering av vafler ol. er det den som står på kjøkkenet som skal lage klar all mat, inkludert smøring av vafler med smør, syltetøy ol. Dette for å unngå kryssmitte.