Oppdaterte Corona-regler for Sola

Fra og med 22. januar og til 26. januar gjelder følgende regler og smitteverntiltak i Sola kommune: (utdrag av relevante bestemmelser)

  • Forbud mot organiserte idretts- og fritidsaktiviteter innendørs for voksne (over 21 år).
  • Det betyr at vi kan starte opp igjen med rekruteringsskytingen fra mandag 25.!
  • Forbud mot å arrangere eller delta i kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper.    
  • Forbud mot arrangementer innendørs med flere enn 10 deltakere samtidig. Ansatte, frivillige og utøvere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede.  
  • Selv om antallet deltakere ikke overstiger 10, er det forbudt å arrangere eller delta i idretts- eller fritidsaktiviteter hvor avstandskrav ikke overholdes.
  • Det er forbudt å arrangere eller delta i kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper.
  • Forbudene mot idrettsaktiviteter gjelder ikke toppidrett så lenge egen smittevernprotokoll for toppidretten følges. 
  • Følgende virksomheter skal holde stengt:
    – Publikumsanlegg for trening, idrett og fysisk aktivitet.