OM KLUBBEN

Sola Pistolklubbs medlemmer skyter med pistol og revolver innenfor skyteprogrammer administrert av Norges Skytterforbund.

Vi holder til i vår nye, flotte bane på Forus. Adressen er Moseidsletta 41, 4052 Røyneberg. Postadressen er pb 139, 4097 Sola

Om du er en mosjonsskytter som liker å skyte for å ha det gøy og være med på et og annet stevne eller om du er en person som tar sikte på å nå høyt på resultatlistene, så finnes det ganske sikkert en plass hos oss – takhøyden i klubben er høy.

Skyting mot skive er en idrett med lange tradisjoner i Norge. Bergenserne var tidligst ute med å organisere skytesporten her i landet. Det Bergenske Skydeselskap ble stiftet i 1769. I Oslo ble Kristian Augusts Venner stiftet i 1810.

I 1861 ble forgjengeren til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité stiftet, nemlig Centralforeningen for Utbredelse av Legemsøvelser og Vaabenbrug, stiftet. Det er viktig å legge merke til at skyting er en av de idrettene som først ble organisert og kom med i den organiserte idretten i Norge.

Oslo Sportskyttere ble stiftet i 1912 og tok seg av de skytterne som drev med lerdue, hjorteskyting og pistolskyting. I begynnelsen var det også dette laget som organiserte den internasjonale deltagelsen i disse grenene. I 1923 ble det stilt krav om at de nasjonale forbund som ville delta i internasjonale mesterskap måtte være medlem av den Internasjonale Skytterunion (ISU/UIT). Det ble derfor opprettet en ny organisasjon for å arbeide med norsk representasjon i internasjonale mesterskap. Den nye organisasjonen fikk navnet Norsk Avdelig av den Internasjonale Skytterunion, NAIS, og ble stiftet i 1925.Etter hvert ble det flere lag som utelukkende hadde lerdue, hjorteskyting og pistolskyting på programmet. Dette resulterte i at Norges Sportskytterforbund ble stiftet i 1925. Miniatyrskytterlagene sluttet seg i 1929 sammen til Norges Miniatyrskytterforbund. Denne organisasjonens arbeid var rent nasjonalt og hadde ingen representasjon utenlands.

I 1946 ble det nåværende Norges Skytterforbund stiftet ved en sammenslåing av de nevnte organisasjonene NAIS, miniatyrskytterforbundet, sportskytterforbundet og Skyteutvalget i Arbeidernes Idrettsforbund. Etter denne reorganiseringen dekker Norges Skytterforbund alle de skytegrener hvor det kjempes om internasjonale mesterskap og titler innen rifle, pistol, lerdue og viltmål.

Nasjonalt er forbundet tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. Internasjonalt er Norges Skytterforbund tilsluttet International Shooting Sport Federation (ISSF), den Europeiske Skytterkonfederation (ESC) og Nordisk Skytter Region.

Utdraget over er hentet fra boka «Norges Skytterforbund 50 år 1946-1996», skrevet av John Berg, utgitt av Norges Skytterforbund.

Sola Pistolklubb ble stiftet i 1951 og bedriver altså pistolskyting som er den største av alle fagretningene i Norges Skytterforbund.

Klubbens 35års jubileumshefte              Klubbens 50års jubileumsbok

Som det framgår av dokumentene over har klubben vært flere steder før vi i august 2018 flyttet inn i vår nåværende hall på Solasiden av Forus. Klubben har siden starten hatt en rekke utmerkede skyttere som har prestert på høyt nasjonalt nivå og i tillegg er det klubbmedlemmer som har markert seg i internasjonale konkurranser.

http://www.solapk.no/wp-login.php