Årsmøte

Årsmøtet ble gjennomført på fredag 8.mars.

Ingen spesielle ting skjedde, valgkomiteens forslag gikk igjennom. Kontingenten ble stående på dagens nivå, budsjettforslaget ble også vedtatt.

32 deltagere fikk deretter pizza og informasjon fra styret om veien videre

Medlemsøknader

Medlemsøknader

Alle som ønsker medlemskap må enten kunne dokumentere gjennomført sikkerhetsopplæring fra annen NSFklubb eller gjennomføre denne i regi av Sola Pistolklubb før en søker medlemskap via Norges Idrettsforbunds fellesregister på minidrett.nif.no.

Kursinformasjon vil bli lagt ut på Sola Pistolklubbs side på Facebook og selvsagt også på hjemmesiden.