Endring i smittevernreglene (06.05.21)

Endring i smittevernreglene (06.05.21)

Nord-Jæren går over til nasjonalt tiltaksnivå fra midnatt

Ordførerne i kommunene Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes har vedtatt å gå over til nasjonalt tiltaksnivå fra fredag 7. mai kl 00.00.

Adgang for barn og unge under 20 år til å drive idretts- og fritidsaktiviteter som normalt.

Voksne over 20 år kan drive idretts- og fritidsaktiviteter innendørs i grupper på inntil 10 personer

 • Alle MÅ bruke munnbind inne i Sola Skytehall. Selv om en er alene, da nys osv. sprer virus på flater ol. 
 • 15 min etter en smittet har vært i hallen kan en frisk komme og bli smittet om en tar på de samme flatene som dørhåndtak, kodepanel osv. 
 • Eneste unntaket for munnbind er på selve standplass. Dog anbefales det også brukt på standplass. (Desinfisere hender før det tas på. Samt etter det er tatt på om en bruker tøymunnbind.)
 • Alle må holde 1 m avstand. En må bruke hver andre standplass for å oppnå dette. Det vil si at en nå kan ha maks 10 skyttere samtidig.
 • Hver gang en går fra standplass til sekretariat, oppholdsrom osv. må en utføre håndhygiene med desinfisering av hendene. 2 pump med Antibac for at det skal være effektivt. Hendene må være fuktige i minst 30 sekund for å i aktivere virus. (Skjeftet er en stor smittekilde.) 
 • Smittevernloggen må brukes om en er 2 eller flere skyttere på banen samtidig. (Har sett at det er flere som ikke skriver seg inn i smittevernloggen.) 
 • Standplass og flater en har tatt på må desinfiseres ved å spraye desinfisering fra de hvite flaskene på flatene. De skal være godt fuktige og la de så lufttørke. 

*

Oppdaterte Corona-regler for Sola

Oppdaterte Corona-regler for Sola

Fra og med 22. januar og til 26. januar gjelder følgende regler og smitteverntiltak i Sola kommune: (utdrag av relevante bestemmelser)

 • Forbud mot organiserte idretts- og fritidsaktiviteter innendørs for voksne (over 21 år).
 • Det betyr at vi kan starte opp igjen med rekruteringsskytingen fra mandag 25.!
 • Forbud mot å arrangere eller delta i kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper.    
 • Forbud mot arrangementer innendørs med flere enn 10 deltakere samtidig. Ansatte, frivillige og utøvere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede.  
 • Selv om antallet deltakere ikke overstiger 10, er det forbudt å arrangere eller delta i idretts- eller fritidsaktiviteter hvor avstandskrav ikke overholdes.
 • Det er forbudt å arrangere eller delta i kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper.
 • Forbudene mot idrettsaktiviteter gjelder ikke toppidrett så lenge egen smittevernprotokoll for toppidretten følges. 
 • Følgende virksomheter skal holde stengt:
  – Publikumsanlegg for trening, idrett og fysisk aktivitet.

Oppdatert forskrift for smittevern 31.12.2020

Oppdatert forskrift for smittevern 31.12.2020

Med bakgrunn i den reviderte smittevernforskriften som kommunen har vedtatt, som strammer inn på antall nærkontakter og antall deltagere på arrangementer må vi dessverre utsette oppstart på all organisert trening.

Foreløpig start er satt til 18. januar – men dette vurderes fortløpende, utifra hva myndighetene sier.

Styret følger utviklingen og vil rette seg etter de pålegg som kommer fra nasjonale myndigheter, NIF/NSF og kommunen.

Det viktigste nå er å ta vare på hverandre og tenke sikkerhet. Så kommer idretten vår til å tilpasse seg situasjonen!

Terminlista 2021 – stevner og påmelding

Terminlista 2021 – stevner og påmelding

Terminlista begynner å ta form. Lista er basert på klubbenes stevneregistrering i det nye SkytterAdmin 2.0, det kommer jevnlig inn nye stevner. Terminlista finner dere her: https://www.skyting.no/konkurranse/terminliste-alle-grener/. Klikk på «trekanten» til høyre om du vil begrense lista etter tidsrom, krets, gren og/eller stevnetype. Eller se på vår kalenderside for terminliste for klubben og kretsen.

For mer informasjon om et stevne, klikk på stevnelinja i terminlista.

Noen arrangører har åpnet for forhåndspåmelding via SkytterAdmin, som dere ser av påmeldingsinformasjonen i høyre kolonne i terminlista.

For å melde deg på, klikk på stevnet og deretter «Logg inn» eller «Logg inn for påmelding».

Du kan også logge deg inn via denne lenken: https://app.skyting.no, og derfra søke fram det aktuelle stevnet.

Uansett hvilken vei du går, på påloggingssiden kan de fleste logge seg på ved å klikke på knappen «Idrettens ID» nede til venstre. (Dette forutsetter at du er registrert med brukernavn og passord hos NIF, via Min Idrett: https://mi.nif.no.)

Romjulshilsen

Romjulshilsen

Vi kopierer meldingen som presidenten og leder av breddeidrettskomiteen har lagt ut:

Tusen takk for god innsats i 2020!

2020 har vært et veldig annerledes år som har gitt oss utfordringer som vi alle helst ville vært foruten.Mange er berørte på jobb, skole, idretten og hjemme med familien. Idrettens betydning i samfunnet har blitt belyst på ny. Møteplassene, treningsfellesskapet og de gode rutinene har blitt utfordret. De fleste av oss har stått i krevende situasjoner som vi har måttet løse fortløpende. Vi har hele tiden måtte tenke fremover og være løsningsorienterte.En stor takk til alle sammen, for den innsatsen dere gjør for medlemmene, utøverne og klubben. For alle timene som er lagt ned til å lese seg opp og tilpasse aktiviteten til smittesituasjonen.

Takk til alle utøverne som har holdt seg hjemme, i stedet for å være på skytebanen med venner og lagkamerater. Vi vet det ikke er enkelt, og at reglene ofte oppfattes som strenge, men tusen takk til alle som er med å bidra i denne dugnaden.

Forhåpentligvis kan vi gradvis gjenoppta aktiviteten i 2021. Vaksine er på vei så det er lysglimt i horisonten. Samtidige må vi være tålmodige, ting tar tid og vi må være forberedt på fortsatt tilpasninger til smittesituasjonen.

Med ønske om en god jul og et godt nytt år!

Solaskyttere tatt ut til Skytterlandslaget 2021

Som det framgår av artikkel i Skytternytt 3/20 og på hjemmesiden til Skytterforbundet er det fire medlemmer av Sola Pistolklubb som er tatt ut på forskjellige nivå av Skytterlandslaget for 2021.

«Også foran sesongen 2021 deles utøverne inn i ELITE, UNG og treningsgrupper i de enkelte grener. Nytt av året er en differensiering på vårt høyeste, der skyttere helt i verdenstoppen klassifiseres som ELITE+ og øvrige som ELITE-skyttere.

Nivået UNG har gruppene UNG+ for skyttere på vei mot verdenstoppen og UNG for lovende unge skyttere. I tillegg er våre treningsgrupper et tilbud for våre nest beste utøvere med mulighet til å nå topp internasjonalt nivå.

Det er funnet plass til 16 skyttere på ELITE og ELITE+, 29 skyttere på UNG og UNG+ i tillegg til 21 skyttere på Skytterlandslagets treningsgrupper. Totalt gir det et tilbud til 66 skyttere kommende sesong.

– Vi møter en ny utfordrende sesong med koronapandemien som største usikkerhet. For andre år på rad skal vi forberede oss til OL og Paralympics, i tillegg til 7 internasjonale mesterskap, 9 World Cup-stevner og andre internasjonale konkurranser. Vi er heldige som da kan mønstre svært mange lovende og dyktige skyttere og engasjerte trenere på Skytterlandslaget 2021, sier sportssjef Tor Idar Aune.»

På SKYTTERLANDSLAGET UNG 2021 er Tobias Skaarstad tatt ut.

På SKYTTERLANDSLAGET TRENINGSGRUPPER 2021 er i gruppa for pistol Espen Magnussen og Runar Magnussen tatt ut. Og på gruppa for para pistol er Sun Bore tatt ut.

Dette viser at det arbeidet som skytterne og trenerne har lagt ned bærer frukter. Foruten disse fire er det flere unge som nok vil kunne være en del av Skytterlandslagets satsing når de blir litt eldre.

Medaljer til våre skyttere i bane-NM og KM felt

Medaljer til våre skyttere i bane-NM og KM felt

Helgen 12. og 13. september arrangerte Bærum PK baneNM i silhuettpistol og sportspistol.

Sola PK var representert ved Ane Bjørkås Torgersen og Tobias Skaarstad i ungdomsklassen, Sun Bore i SH og Runar og Espen Magnussen i menn.

Bronse til Runar og lag-sølv til Sola i Silhuett!

4 medaljer til Sola Pistolklubb i NM bane Sportspistol:
Gull til Ane Bjørkås Torgersen, Sølv til Tobias Skaarstad, Sølv til Sun Bore og Bronse i lag Runar MagnussenEspen Magnussen og Tobias Skaarstad.

Og hvis vi legger til at Are Wivestad har tatt to sølvmedaljer i felt i dag så var helgens fangst over.

Sola Skytehall – og Corona

For å ivareta smittevernet og unngå spredning av Covid19 viruset (Korona) er det nødvendig å ha etablerte smittvernrutiner i tråd med Helsemyndighetene sine anbefalinger. Disse er tilpasset og innført i Sola Skytehall for å kunne gjennomføre treninger og stevner på en trygg måte med hensyn til smittevernet.

Alle som skal inn i Sola Skytehall for kortere eller lengre perioder skal være fri for luftveissymptomer. Dette kan være sår hals, feber, hoste og andre symptomer. Her ligger det et ansvar på den enkelte

Alle som skal inn i Sola Skytehall skal etter at de har skrevet seg inn i smittevernloggen foreta håndhygiene. Det vil si at en skal desinfisere hender med desinfiseringsmiddel som er tilgjengelig i gangen utenfor toalettene. Ved spesielle tilfeller eller ønske, så kan en vaske hender på toalettet med såpe og vann i h.h.t. rutiner fra FHI som er slått opp på toalettene.

Alle må være påpasselig med å holde 1 meter avstand til andre mennesker som ikke er i familie ol.

En prøver å tilrettelegge for avstand i oppholdsrommet ved å ha avstand på border og stoler.

Blir det for mange i oppholdsrommet til at en kan holde 1 meter avstand, er det Skyteleder, banemannskap og skyttere som skal skyte på neste lag som har prioritert opphold. Skyttere som er ferdig må da forlate Sola Skytehall frem til det er forsvarlig plass til å holde 1 meter avstand på oppholdsrommet.

Sola Skytehall har 20 standplasser i egen del av bygget. Standplassene har 1 meter avstand, og er i tillegg skilt med gjennomsiktig plexiglass. Disse er dratt litt bakover i forhold til normalt, for å gi fysisk beskyttelse mot dråpesmitte mellom skytterne. I tillegg er det god ventilasjon som er konstruert slik at luftstrømmen kommer bakfra og går fremover mot blinkene. Dermed er det mindre sannsynlig at dråpesmitte blir lenge på standplass. 

Bord, monitor og stol desinfiseres mellom før første lag, og etter siste lag. Det benyttes sprayflaske med egnet spritholdig desinfisering. Virketid minimum 20 sekunder.

Det skal IKKE stå mat fremme på bord, og ved servering av vafler ol. er det den som står på kjøkkenet som skal lage klar all mat, inkludert smøring av vafler med smør, syltetøy ol. Dette for å unngå kryssmitte.