Redusert trening – stevnene går som planlagt

Redusert trening – stevnene går som planlagt

Styret følger utviklingen og vil rette seg etter de pålegg som kommer fra nasjonale myndigheter, NIF/NSF og kommunen.

Det viktigste nå er å ta vare på hverandre og tenke sikkerhet. Så kommer idretten vår til å tilpasse seg situasjonen!

Oppdatering 9.november: Sola Kommune har vedtatt en midlertidig forskrift om smittevern. Den gir føring på at det kun er tillatt for 10 voksne å delta i aktivitet samtidig. Forskriften trer i kraft fra midnatt mandag ( 9.11) og gjelder foreløpig til 7.desember.

Som det fremgår av vedlagte skriv fra kommuene er det vedtatt forbud mot at mer enn 10 voksne kan bedrive aktivitet sammen. Det betyr for vår del at all organisert trening stanses fra tirsdag 10.november og frem til forskriften oppheves eller endres.

Dersom det er uorganisert aktivitet skal smittevernregler og kommunens forskrift om smittevern følges, med andre ord: ikke flere enn 10 personer inne i skytehallen til enhver tid.

Styret har på møte 10.november og i samråd med Sola Kommune kommet frem til at det vil være forsvarlig å gjennomføre de to planlagte stevnene ( Vinterserien og KM Silhuett). Dog med redusert kapasitet slik at vi overholder kravet om maksimalt 10 personer inne samtidig. Det vil si at det blir satt opp to eller flere lag for Vinterserien med 1,5 time imellom. De som ikke står på det laget som skyter skal IKKE inn i hallen.

Solaskyttere tatt ut til Skytterlandslaget 2021

Som det framgår av artikkel i Skytternytt 3/20 og på hjemmesiden til Skytterforbundet er det fire medlemmer av Sola Pistolklubb som er tatt ut på forskjellige nivå av Skytterlandslaget for 2021.

«Også foran sesongen 2021 deles utøverne inn i ELITE, UNG og treningsgrupper i de enkelte grener. Nytt av året er en differensiering på vårt høyeste, der skyttere helt i verdenstoppen klassifiseres som ELITE+ og øvrige som ELITE-skyttere.

Nivået UNG har gruppene UNG+ for skyttere på vei mot verdenstoppen og UNG for lovende unge skyttere. I tillegg er våre treningsgrupper et tilbud for våre nest beste utøvere med mulighet til å nå topp internasjonalt nivå.

Det er funnet plass til 16 skyttere på ELITE og ELITE+, 29 skyttere på UNG og UNG+ i tillegg til 21 skyttere på Skytterlandslagets treningsgrupper. Totalt gir det et tilbud til 66 skyttere kommende sesong.

– Vi møter en ny utfordrende sesong med koronapandemien som største usikkerhet. For andre år på rad skal vi forberede oss til OL og Paralympics, i tillegg til 7 internasjonale mesterskap, 9 World Cup-stevner og andre internasjonale konkurranser. Vi er heldige som da kan mønstre svært mange lovende og dyktige skyttere og engasjerte trenere på Skytterlandslaget 2021, sier sportssjef Tor Idar Aune.»

På SKYTTERLANDSLAGET UNG 2021 er Tobias Skaarstad tatt ut.

På SKYTTERLANDSLAGET TRENINGSGRUPPER 2021 er i gruppa for pistol Espen Magnussen og Runar Magnussen tatt ut. Og på gruppa for para pistol er Sun Bore tatt ut.

Dette viser at det arbeidet som skytterne og trenerne har lagt ned bærer frukter. Foruten disse fire er det flere unge som nok vil kunne være en del av Skytterlandslagets satsing når de blir litt eldre.

Medaljer til våre skyttere i bane-NM og KM felt

Medaljer til  våre skyttere i bane-NM og KM felt

Helgen 12. og 13. september arrangerte Bærum PK baneNM i silhuettpistol og sportspistol.

Sola PK var representert ved Ane Bjørkås Torgersen og Tobias Skaarstad i ungdomsklassen, Sun Bore i SH og Runar og Espen Magnussen i menn.

Bronse til Runar og lag-sølv til Sola i Silhuett!

4 medaljer til Sola Pistolklubb i NM bane Sportspistol:
Gull til Ane Bjørkås Torgersen, Sølv til Tobias Skaarstad, Sølv til Sun Bore og Bronse i lag Runar MagnussenEspen Magnussen og Tobias Skaarstad.

Og hvis vi legger til at Are Wivestad har tatt to sølvmedaljer i felt i dag så var helgens fangst over.

Sola Skytehall – og Corona

For å ivareta smittevernet og unngå spredning av Covid19 viruset (Korona) er det nødvendig å ha etablerte smittvernrutiner i tråd med Helsemyndighetene sine anbefalinger. Disse er tilpasset og innført i Sola Skytehall for å kunne gjennomføre treninger og stevner på en trygg måte med hensyn til smittevernet.

Alle som skal inn i Sola Skytehall for kortere eller lengre perioder skal være fri for luftveissymptomer. Dette kan være sår hals, feber, hoste og andre symptomer. Her ligger det et ansvar på den enkelte

Alle som skal inn i Sola Skytehall skal etter at de har skrevet seg inn i smittevernloggen foreta håndhygiene. Det vil si at en skal desinfisere hender med desinfiseringsmiddel som er tilgjengelig i gangen utenfor toalettene. Ved spesielle tilfeller eller ønske, så kan en vaske hender på toalettet med såpe og vann i h.h.t. rutiner fra FHI som er slått opp på toalettene.

Alle må være påpasselig med å holde 1 meter avstand til andre mennesker som ikke er i familie ol.

En prøver å tilrettelegge for avstand i oppholdsrommet ved å ha avstand på border og stoler.

Blir det for mange i oppholdsrommet til at en kan holde 1 meter avstand, er det Skyteleder, banemannskap og skyttere som skal skyte på neste lag som har prioritert opphold. Skyttere som er ferdig må da forlate Sola Skytehall frem til det er forsvarlig plass til å holde 1 meter avstand på oppholdsrommet.

Sola Skytehall har 20 standplasser i egen del av bygget. Standplassene har 1 meter avstand, og er i tillegg skilt med gjennomsiktig plexiglass. Disse er dratt litt bakover i forhold til normalt, for å gi fysisk beskyttelse mot dråpesmitte mellom skytterne. I tillegg er det god ventilasjon som er konstruert slik at luftstrømmen kommer bakfra og går fremover mot blinkene. Dermed er det mindre sannsynlig at dråpesmitte blir lenge på standplass. 

Bord, monitor og stol desinfiseres mellom før første lag, og etter siste lag. Det benyttes sprayflaske med egnet spritholdig desinfisering. Virketid minimum 20 sekunder.

Det skal IKKE stå mat fremme på bord, og ved servering av vafler ol. er det den som står på kjøkkenet som skal lage klar all mat, inkludert smøring av vafler med smør, syltetøy ol. Dette for å unngå kryssmitte.

Bragdmerke til Runar

Bragdmerke til Runar

Bragdmerket og bragdmerkestatuetten er Skytterforbundets høyeste utmerkelser for individuelle skytterprestasjoner. For å få merke, og etter hvert statuett, må skytterne oppnå prestasjoner i internasjonale mesterskap, landskamper og NM som gir poeng etter en skala.

Det var i 2019 tre skyttere som nådde kravet på 6 poeng for å vinne Bragdmerket:

  • Erik Bækkevold, pistol
  • Runar Magnussen, pistol
  • Even Nordsveen, viltmål

Vi gratulerer!

Sola PK godt representert på Sola-ordførerens nyttårsmottagelse

Fra venstre: Tobias Skaarstad, Are Wivestad, Runar, Per Rune, Espen og Sissil Magnussen. Foto: Geir Ove Skaarstad

Tradisjonen tro var det 1.nyttårsdag mottagelse i kulturhuset for medaljevinnere i NM og høyere. Og: tradisjonen tro var familien Magnussen tilstede, denne gangen HELE familien. I tillegg var det gledelig at Tobias og Are også var oppe på scenen. Gratulerer til dere alle – og lykke til i 2020. Vi kan gjerne se dere og andre på scenen igjen om ett år!

Umiddelbar revidering av Generelle tekniske regler § 6.2.4.2 – trykksylindere

Umiddelbar revidering av Generelle tekniske regler § 6.2.4.2 – trykksylindere

11. SEPTEMBER 2019

Etter avklaring med Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap om hvordan NSF skal forholde seg til gjeldende forskrifter til «Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff», har Forbundsstyret vurdert den nasjonale særbestemmelsen om trykksylindere som har vært tatt inn i ISSFs Generelle tekniske regler. Det nasjonale tillegget har åpnet for at utstyrskontrollen i stevner har kunnet godkjenne at trykksylindere brukes, selv om de er eldre enn det holdbarhetsdatoen viser.

Følgende vedtak er fattet:
Det nasjonale tillegget til § 6.2.4.2 i ISSF Generelle tekniske regler strykes. Denne endringen gjelder også tilhørende referanse i § 6.7.6.2. g. Endringen i reglene gjøres gjeldende med umiddelbar virkning.

Dette innebærer at ordlyden i § 6.2.4.2 nå kun er:
Det er skytterens ansvar at luft- eller CO2-sylindere er innenfor holdbarhetsdatoen. Det kan kontrolleres av utstyrskontrollen.

Skyting med luftpistol for barn og ungdommer

Da har vi startet opp igjen skyting med luftpistol for barn og ungdommer. 🙂
Dagen er mandag og vi åpner kl. 17:30 og siste påmelding er kl. 19:00 da vi avslutter kl. 20:00.

Vi ønsker «gamle» og nye skyttere velkommen. En kan delta fra 10 års alder, og passer for alle. Det blir gitt full opplæring, og skytingen foregår på nye moderne elektroniske skiver under oppsyn og i trygge rammer. De minste skyter sittende med støtte, mens en begynner med stående skyting fra ca. 14 års alder.
Vi holder til i Sola skytehall, som er i samme bygg som Forus bedriftsiderettsarena.

For mer info se Sola pistolklubb sin hjemmeside www.solapk.no
Treningsavgift kr. 30 pr. gang. Dette dekker leie av konkurransevåpen, ammunisjon, og dekning av forbruksmateriell. Du kan betale med kontanter, kort, eller Vipps.
Vi har luftpistoler i verdensklasse, og de mest moderne og beste elektroniske blinkene som finnes. Du ser treffene på en egen monitor på standplass. Så her skyter du med like gode våpen og utstyr som verdenseliten.

En kan prøve 3 ganger før en må melde seg inn som medlem. Medlemskontingent er kr. 400,- pr. år. Innmelding gjør en via https://www.solapk.no/innmelding/

Du finner også god info om pistolskyting på Norges skytterforbund sine hjemmesider www.skyting.no