Sola Skytehall åpen for aktivitet!

Styret ser nå at det vil være mulig å gjennomføre trygge aktiviteter innenfor de rammene som NIF/NSF har lagt.

Styret gjør oppmerksom på at vi en overgangsfase kun tillater aktivitet fra skyttere som representerer klubben

Infoside fra forbundet om hvilke regler som gjelder generelt og som vi forventer at følges.

https://www.skyting.no/2020/05/07/informasjon-om-handtering-av-corona-viruset-for-utovere-og-ledere-til-internasjonale-konkurranser/

Rutiner for skytingen med convid-19 restriksjoner.

 • KUN symptomfrie personer får adgang til Sola skytehall. Det vil si at en ikke skal ha feber, hoste, være snufsen, nyse og andre influensalignende symptomer. Man skal ha vært symptomfri de to siste dager før en skal trene. Dette vurderes og avgjøres av den som står i døren og tar imot rekruttene.
 • Alle som skal inn i Sola skytehall må registrere seg med navn og kontaktinfo for å få adgang. Dette med tanke på mulighet for smittesporing ved behov.
 • Påmelding via MinIdrett,  sekretariat  legger inn skytterne i Megalink og tildeler bane. Maks to personer i sekretariatet. Her skal en helst ha de samme personene under hele kvelden.
 • Alle skal umiddelbart gå inn på det første toalettet og vaske hendene grundig med såpe i minimum 30 sekunder. Se oppslaget om korrekt håndvask fra FHI. Dette overvåkes av den som står i døren.
 • I tillegg SKAL en sprite hendene med sprit som står på bordet i gangen etter håndvask.
 • Alle må holde minst 1 meter avstand og sette seg å vente på anvist plass i oppholdsrommet før en får beskjed om å gå inn på banen.
 • Det skal kun skytes på de oppsatte baner. Maks 10 skyttere om gangen på banen.
  Foresatte osv. har ikke adgang på banen, men kan om nok plass være i oppholdsrommet.
 • Banemannskapene må holde 1 meter avstand til skytterne, og skytterne må selv justere sikter. Det legges ut info om hvordan en gjør dette på hver standplass.
 • Alle våpen, monitor, stoler og flater på standplass desinfiseres før hver skyting. Våpen smøres med WD 40 ol. etterpå på metallflater. Bytte av plast på monitor. Husk å benytte hansker når dette utføres. Gjennomfør håndhygiene før og etterpå.
 • Alle må vaske hendene grundig før de forlater Sola skytehall. Dette gjøres på det største (HC) toalettet før en forlater Sola skytehall.
 • Banemannskaper foretar håndhygiene mellom hvert lag eller ved behov.
 • Alle kontaktflater som er brukt må vaskes/desinfiseres etter endt skyting.
  Dette kan være bordflater, dørhåndtak, tastaturer, datamus, skytebenker, stoler, luftfylling, vasker på toalett, armatur på toalett osv.
 • De som ikke kan akseptere og gjennomføre disse forutsetningene og rutiner, er ikke velkommen til å trene i Sola skytehall.


Bragdmerke til Runar

Bragdmerke til Runar

Bragdmerket og bragdmerkestatuetten er Skytterforbundets høyeste utmerkelser for individuelle skytterprestasjoner. For å få merke, og etter hvert statuett, må skytterne oppnå prestasjoner i internasjonale mesterskap, landskamper og NM som gir poeng etter en skala.

Det var i 2019 tre skyttere som nådde kravet på 6 poeng for å vinne Bragdmerket:

 • Erik Bækkevold, pistol
 • Runar Magnussen, pistol
 • Even Nordsveen, viltmål

Vi gratulerer!

Sola PK godt representert på Sola-ordførerens nyttårsmottagelse

Fra venstre: Tobias Skaarstad, Are Wivestad, Runar, Per Rune, Espen og Sissil Magnussen. Foto: Geir Ove Skaarstad

Tradisjonen tro var det 1.nyttårsdag mottagelse i kulturhuset for medaljevinnere i NM og høyere. Og: tradisjonen tro var familien Magnussen tilstede, denne gangen HELE familien. I tillegg var det gledelig at Tobias og Are også var oppe på scenen. Gratulerer til dere alle – og lykke til i 2020. Vi kan gjerne se dere og andre på scenen igjen om ett år!

Umiddelbar revidering av Generelle tekniske regler § 6.2.4.2 – trykksylindere

Umiddelbar revidering av Generelle tekniske regler § 6.2.4.2 – trykksylindere

11. SEPTEMBER 2019

Etter avklaring med Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap om hvordan NSF skal forholde seg til gjeldende forskrifter til «Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff», har Forbundsstyret vurdert den nasjonale særbestemmelsen om trykksylindere som har vært tatt inn i ISSFs Generelle tekniske regler. Det nasjonale tillegget har åpnet for at utstyrskontrollen i stevner har kunnet godkjenne at trykksylindere brukes, selv om de er eldre enn det holdbarhetsdatoen viser.

Følgende vedtak er fattet:
Det nasjonale tillegget til § 6.2.4.2 i ISSF Generelle tekniske regler strykes. Denne endringen gjelder også tilhørende referanse i § 6.7.6.2. g. Endringen i reglene gjøres gjeldende med umiddelbar virkning.

Dette innebærer at ordlyden i § 6.2.4.2 nå kun er:
Det er skytterens ansvar at luft- eller CO2-sylindere er innenfor holdbarhetsdatoen. Det kan kontrolleres av utstyrskontrollen.

Skyting med luftpistol for barn og ungdommer

Da har vi startet opp igjen skyting med luftpistol for barn og ungdommer. 🙂
Dagen er mandag og vi åpner kl. 17:30 og siste påmelding er kl. 19:00 da vi avslutter kl. 20:00.

Vi ønsker «gamle» og nye skyttere velkommen. En kan delta fra 10 års alder, og passer for alle. Det blir gitt full opplæring, og skytingen foregår på nye moderne elektroniske skiver under oppsyn og i trygge rammer. De minste skyter sittende med støtte, mens en begynner med stående skyting fra ca. 14 års alder.
Vi holder til i Sola skytehall, som er i samme bygg som Forus bedriftsiderettsarena.

For mer info se Sola pistolklubb sin hjemmeside www.solapk.no
Treningsavgift kr. 30 pr. gang. Dette dekker leie av konkurransevåpen, ammunisjon, og dekning av forbruksmateriell. Du kan betale med kontanter, kort, eller Vipps.
Vi har luftpistoler i verdensklasse, og de mest moderne og beste elektroniske blinkene som finnes. Du ser treffene på en egen monitor på standplass. Så her skyter du med like gode våpen og utstyr som verdenseliten.

En kan prøve 3 ganger før en må melde seg inn som medlem. Medlemskontingent er kr. 400,- pr. år. Innmelding gjør en via https://www.solapk.no/innmelding/

Du finner også god info om pistolskyting på Norges skytterforbund sine hjemmesider www.skyting.no

Førstehjelpskurs

Fredag 26.04 var skyteledere på kurs i generell førstehjelp, bevisstløshet, pasientundersøkelse, sideleie, HLR med bruk av hjertestarter, traumeskader og bruk av tournequet. (Skyteulykke ol.) Instruktøren fra Røde Kors var veldig flink og nå er det er rekke skyteledere som er forberedt på noe vi håper vi aldri får bruk for!