Ungdomssamling 19.september

Til klubber i Rogaland, Vestre Agder og Sunnhordland (og kretsene)

Norges Skytterforbund inviterer pistolskyttere mellom 14 og 20 år til en spennende og lærerik samling i Stavanger 19. september! 
Se vedlagte invitasjon eller trykk her for mer info.

Dato og tid:
Lørdag 19 september, kl. 10:00 – 16:00

Sted:
Sola PK, Moseidsletta 41, Røyneberg 

Pris:
kr 200 per deltaker (inkl. lunsj)

Påmelding: 
Trykk her for å gå til påmelding. 
Påmeldingsfrist er torsdag 10. september

Det er kun ti plasser på samlingen, så vær raskt ute med påmelding!

Med vennlig hilsen,
Varja Røhmer
Idrettskonsulent
Tlf. +47 967 49 280

Medaljer til våre skyttere i bane-NM og KM felt

Medaljer til  våre skyttere i bane-NM og KM felt

Helgen 12. og 13. september arrangerte Bærum PK baneNM i silhuettpistol og sportspistol.

Sola PK var representert ved Ane Bjørkås Torgersen og Tobias Skaarstad i ungdomsklassen, Sun Bore i SH og Runar og Espen Magnussen i menn.

Bronse til Runar og lag-sølv til Sola i Silhuett!

4 medaljer til Sola Pistolklubb i NM bane Sportspistol:
Gull til Ane Bjørkås Torgersen, Sølv til Tobias Skaarstad, Sølv til Sun Bore og Bronse i lag Runar MagnussenEspen Magnussen og Tobias Skaarstad.

Og hvis vi legger til at Are Wivestad har tatt to sølvmedaljer i felt i dag så var helgens fangst over.

Sola Skytehall – og Corona

For å ivareta smittevernet og unngå spredning av Covid19 viruset (Korona) er det nødvendig å ha etablerte smittvernrutiner i tråd med Helsemyndighetene sine anbefalinger. Disse er tilpasset og innført i Sola Skytehall for å kunne gjennomføre treninger og stevner på en trygg måte med hensyn til smittevernet.

Alle som skal inn i Sola Skytehall for kortere eller lengre perioder skal være fri for luftveissymptomer. Dette kan være sår hals, feber, hoste og andre symptomer. Her ligger det et ansvar på den enkelte

Alle som skal inn i Sola Skytehall skal etter at de har skrevet seg inn i smittevernloggen foreta håndhygiene. Det vil si at en skal desinfisere hender med desinfiseringsmiddel som er tilgjengelig i gangen utenfor toalettene. Ved spesielle tilfeller eller ønske, så kan en vaske hender på toalettet med såpe og vann i h.h.t. rutiner fra FHI som er slått opp på toalettene.

Alle må være påpasselig med å holde 1 meter avstand til andre mennesker som ikke er i familie ol.

En prøver å tilrettelegge for avstand i oppholdsrommet ved å ha avstand på border og stoler.

Blir det for mange i oppholdsrommet til at en kan holde 1 meter avstand, er det Skyteleder, banemannskap og skyttere som skal skyte på neste lag som har prioritert opphold. Skyttere som er ferdig må da forlate Sola Skytehall frem til det er forsvarlig plass til å holde 1 meter avstand på oppholdsrommet.

Sola Skytehall har 20 standplasser i egen del av bygget. Standplassene har 1 meter avstand, og er i tillegg skilt med gjennomsiktig plexiglass. Disse er dratt litt bakover i forhold til normalt, for å gi fysisk beskyttelse mot dråpesmitte mellom skytterne. I tillegg er det god ventilasjon som er konstruert slik at luftstrømmen kommer bakfra og går fremover mot blinkene. Dermed er det mindre sannsynlig at dråpesmitte blir lenge på standplass. 

Bord, monitor og stol desinfiseres mellom før første lag, og etter siste lag. Det benyttes sprayflaske med egnet spritholdig desinfisering. Virketid minimum 20 sekunder.

Det skal IKKE stå mat fremme på bord, og ved servering av vafler ol. er det den som står på kjøkkenet som skal lage klar all mat, inkludert smøring av vafler med smør, syltetøy ol. Dette for å unngå kryssmitte.

Bragdmerke til Runar

Bragdmerke til Runar

Bragdmerket og bragdmerkestatuetten er Skytterforbundets høyeste utmerkelser for individuelle skytterprestasjoner. For å få merke, og etter hvert statuett, må skytterne oppnå prestasjoner i internasjonale mesterskap, landskamper og NM som gir poeng etter en skala.

Det var i 2019 tre skyttere som nådde kravet på 6 poeng for å vinne Bragdmerket:

  • Erik Bækkevold, pistol
  • Runar Magnussen, pistol
  • Even Nordsveen, viltmål

Vi gratulerer!

Sola PK godt representert på Sola-ordførerens nyttårsmottagelse

Fra venstre: Tobias Skaarstad, Are Wivestad, Runar, Per Rune, Espen og Sissil Magnussen. Foto: Geir Ove Skaarstad

Tradisjonen tro var det 1.nyttårsdag mottagelse i kulturhuset for medaljevinnere i NM og høyere. Og: tradisjonen tro var familien Magnussen tilstede, denne gangen HELE familien. I tillegg var det gledelig at Tobias og Are også var oppe på scenen. Gratulerer til dere alle – og lykke til i 2020. Vi kan gjerne se dere og andre på scenen igjen om ett år!

Umiddelbar revidering av Generelle tekniske regler § 6.2.4.2 – trykksylindere

Umiddelbar revidering av Generelle tekniske regler § 6.2.4.2 – trykksylindere

11. SEPTEMBER 2019

Etter avklaring med Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap om hvordan NSF skal forholde seg til gjeldende forskrifter til «Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff», har Forbundsstyret vurdert den nasjonale særbestemmelsen om trykksylindere som har vært tatt inn i ISSFs Generelle tekniske regler. Det nasjonale tillegget har åpnet for at utstyrskontrollen i stevner har kunnet godkjenne at trykksylindere brukes, selv om de er eldre enn det holdbarhetsdatoen viser.

Følgende vedtak er fattet:
Det nasjonale tillegget til § 6.2.4.2 i ISSF Generelle tekniske regler strykes. Denne endringen gjelder også tilhørende referanse i § 6.7.6.2. g. Endringen i reglene gjøres gjeldende med umiddelbar virkning.

Dette innebærer at ordlyden i § 6.2.4.2 nå kun er:
Det er skytterens ansvar at luft- eller CO2-sylindere er innenfor holdbarhetsdatoen. Det kan kontrolleres av utstyrskontrollen.

Skyting med luftpistol for barn og ungdommer

Da har vi startet opp igjen skyting med luftpistol for barn og ungdommer. 🙂
Dagen er mandag og vi åpner kl. 17:30 og siste påmelding er kl. 19:00 da vi avslutter kl. 20:00.

Vi ønsker «gamle» og nye skyttere velkommen. En kan delta fra 10 års alder, og passer for alle. Det blir gitt full opplæring, og skytingen foregår på nye moderne elektroniske skiver under oppsyn og i trygge rammer. De minste skyter sittende med støtte, mens en begynner med stående skyting fra ca. 14 års alder.
Vi holder til i Sola skytehall, som er i samme bygg som Forus bedriftsiderettsarena.

For mer info se Sola pistolklubb sin hjemmeside www.solapk.no
Treningsavgift kr. 30 pr. gang. Dette dekker leie av konkurransevåpen, ammunisjon, og dekning av forbruksmateriell. Du kan betale med kontanter, kort, eller Vipps.
Vi har luftpistoler i verdensklasse, og de mest moderne og beste elektroniske blinkene som finnes. Du ser treffene på en egen monitor på standplass. Så her skyter du med like gode våpen og utstyr som verdenseliten.

En kan prøve 3 ganger før en må melde seg inn som medlem. Medlemskontingent er kr. 400,- pr. år. Innmelding gjør en via https://www.solapk.no/innmelding/

Du finner også god info om pistolskyting på Norges skytterforbund sine hjemmesider www.skyting.no