Kurs og opplæring

Er du under 18 år og primært interessert i luftskyting? Se nederst på siden!

Før du kan bli medlem hos oss må du enten kunne dokumentere opplæring (sikkerhetskurs) gitt i annen pistolklubb eller delta på kurs hos oss.

Dokumentasjon kan være kursbevis eller at leder i klubben går god for at du er gitt opplæring.

 Sikkerhetskurs 

Pålagt opplæring ihht. Norges Skytterforbunds reglement: «2.1.3. SIKKERHETSOPPLÆRING
2.1.3.1. NSFs klubber er ansvarlig for at nye medlemmer får nødvendig sikkerhetsopplæring. Opplæringen kan skje med utgangspunkt i forbundets
sikkerhetskurs eller med egenutviklet materiell.»

Kurset har sikkerhet som en rød tråd, herunder praktisk behandling av våpen, går over 3 kvelder, inkluderer trening på banen (skyting og skudd) og koster 2000,-

Kurset gjennomføres på norsk og det er et krav at du behersker norsk muntlig og skriftlig,  avsluttes med en skriftlig eksamen.

Etter endt kurs følger en praksisperiode , hvor du må følge et fastsatt treningsopplegg – dette for å trygge deg på praktisk oppfølging av det du har lært på kurset.

Datoer for kurs annonseres i vår kalender og på Facebook

Nybegynnerkurs 

Kursets målsetting er å lære deltakerne sikkerhetsrutiner for pistol, opptreden på standplass, grunnleggende skyteteknikk og samordning av tekniske ferdigheter, samt stevnerutiner.
Etter gjenomgått kurs vil deltagerne kunne avgi gode presisjonsskudd med pistol.
Kurset gir også en innføring i mental forberedelse, og i metoder for fysisk oppvarming og trening.
Kurset består av tre kapitler: 1. Skyting, utstyr og regler. 2. Å starte med pistolskyting. 3. Bli med på konkurranse
Timetall: Anslagsvis 20 timer

Datoer for kurs annonseres i vår kalender og på Facebook

HUSK: På våre treninger vil det alltid være en erfaren skyteleder tilstede som kan hjelpe til med praktiske spørsmål. På treninger avsatt til nybegynnere vil det i tillegg være 1-2 andre erfarne skyttere tilstede som også kan rettlede. Vær aldri redd for å be om hjelp eller rettledning, vi har alle noe å lære, uansett nivå. Vær likeledes åpen for å ta imot og inn de råd og vink som måtte komme, vi har alle noe å lære uansett nivå!

Som ny luftskytter vil vi også sørge for at du får en god innføring i sikkerhetsrutinene, men det er ikke så omfattende som kursene beskrevet over. Opplæringen gis i løpet av en kveld og inkluderer trening på banen (skyting og skudd) og koster ingenting!

På våre treninger vil det alltid være en erfaren skyteleder tilstede som kan hjelpe til med praktiske spørsmål. På treninger avsatt til nybegynnere vil det i tillegg være 2-4 andre erfarne skyttere tilstede som også kan rettlede. Vær aldri redd for å be om hjelp eller rettledning, vi har alle noe å lære, uansett nivå. Vær likeledes åpen for å ta imot og inn de råd og vink som måtte komme, vi har alle noe å lære uansett nivå!