INNMELDING

Ny rutine for medlemskap i Sola Pistolklubb

Det er fra 1.8.2018 innført ny rutine for behandling av medlemskap i Sola Pistolklubb.
Alle som ønsker medlemskap må enten kunne dokumentere gjennomført sikkerhetsopplæring fra annen NSFklubb eller gjennomføre denne i regi av Sola Pistolklubb før en søker medlemskap via Norges Idrettsforbunds fellesregister på minidrett.nif.no. Kursinformasjon vil bli lagt ut på Sola Pistolklubbs side på Facebook og selvsagt også på hjemmesiden.

Her er en enkel fremgangsmåte for å søke om medlemskap:
1. Gå inn på minidrett.nif.no og velg ny bruker (dersom du ikke har en bruker fra før)
2. Skriv inn mailadresse og klikk på Bekreft e-post
3. Fyll inn personalia og klikk på Lagre
Samme fremgangsmåte skal en benytte ved søknad om medlemskap, deretter:
4. Når profilen på minidrett er opprettet, velg Medlemskap
5. Klikk på Finn ny klubb og søk frem Sola Pistolklubb
6. Velg Sola Pistolklubb fra lista og send søknad
7. Du vil da få en tilbakemelding når du er koblet til Sola Pistolklubb sitt register

Du får etterhvert en melding fra klubben via MinIdrett om at kontingenten er klar til betaling.

Kontingenten for 2019 er:

Menn og kvinner f.o.m. 20 år Kr. 700,-* Ungdom og Junior t.o.m. 19 år Kr. 400,-Familiekontingent Kr. 1500,-* Etter 1.august er medlemskontingenten ½, men kontingenten til NSF og RSK tilkommer i sin helhet.

* Pluss kr 300,- i Forbundskontingent og per dags dato 60,- i kretskontingent per medlem over 20 år.

For øvrig gjelder at:

Nytt medlem har intet uoppgjort forhold til annen klubb/lag, som strider imot:

a) Norges Idrettsforbunds lover.

b) Overordnede organisasjonsledds lover.

c) Sola Pistolklubbs lov.

Man er villig til å innordne meg etter Sola Pistolklubbs lov og etter de til enhver tid gjeldene bestemmelser, fattet av årsmøtet eller styret.

Medlemskapet er gyldig fra den dato klubben mottar medlemskontingent og varer til klubben mottar oppsigelse skriftlig. Jfr Lov for Sola Pistolklubb, § 3(5)