INNMELDING

Rutine for medlemskap i Sola Pistolklubb

Alle som ønsker medlemskap må enten kunne dokumentere gjennomført sikkerhetsopplæring fra annen NSFklubb eller gjennomføre denne i regi av Sola Pistolklubb før en søker medlemskap. Kursinformasjon vil bli lagt ut på Sola Pistolklubbs side på Facebook og selvsagt også på hjemmesiden.

Deretter benytter du denne linken https://app.rubic.no/Account/Signup?organizationID=13115#/form/profile   

Du får etter hvert en melding fra klubben om at kontingenten er klar til betaling.

Kontingenten for 2021 er:

Menn og kvinner f.o.m. 20 år Kr. 700,-* Ungdom og Junior t.o.m. 19 år Kr. 400,-Familiekontingent Kr. 1500,-* Etter 1.august er medlemskontingenten ½, men kontingenten til NSF og RSK tilkommer i sin helhet.

* Pluss per dags dato kr 350,- i Forbundskontingent og kr 60,- i kretskontingent per medlem over 20 år.

For øvrig gjelder at:

Nytt medlem har intet uoppgjort forhold til annen klubb/lag, som strider imot:

a) Norges Idrettsforbunds lover.

b) Overordnede organisasjonsledds lover.

c) Sola Pistolklubbs lov.

Man er villig til å innordne meg etter Sola Pistolklubbs lov og etter de til enhver tid gjeldene bestemmelser, fattet av årsmøtet eller styret.

Medlemskapet er gyldig fra den dato klubben mottar medlemskontingent og varer til klubben mottar oppsigelse skriftlig. Jfr Lov for Sola Pistolklubb, § 3(5)