Hallen leies ut på dagtid i februar

OBS!!! Til informasjon.

Skytehallen er utleid ut februar mnd. Det gjelder tirsdag,onsdag og torsdager, fra 0800 til 1500. Det er lagt ut i kalenderen.

I denne tiden er det ikke anledning for andre enn leietaker å bruke hallen.