Event i Sola Skytehall

Lyst til å ha en annerledes event?

Sola Pistolklubb kan tilby bedrifter og andre muligheten for å skyte med pistol i Sola skytehall. Her får en skyte med pistol kaliber .22LR og om skyteleder tillater det kan en få prøve 9 mm pistol, revolver i .357 magnum eller .44 magnum.

Det hele foregår med erfarne og profesjonelle skyteledere fra Sola Pistolklubb.
Sikkerheten ivaretas blant annet ved at alle får en teoretisk og praktisk gjennomgang av sikkerhet og hvordan man skal behandle våpen. Så får en skyte ca. 30 skudd som trening, før vi holder en konkurranse på 30 skudd, der de 3 beste premieres med diplom og statuett. Det hele tar ca. 2,5 timer. Våpen vi skyter med er konkurransevåpen av ypperste klasse.

Lyst å skyte med 9 mm pistol eller magnum revolver?

Etter dette er det mulighet for å prøve 9 mm pistol, revolver i .357 magnum, eller .44 magnum. Det er opp til skyteleder om dette tillates fra gang til gang. Skyteleder må være overbevist om at de som skal prøve dette er egnet, og klar for å skyte med grovere kaliber. Skyting med 9 mm pistol og magnum revolver er ikke inkludert i eventprisen. Se priser for mer info.

Ønsker en å være igjen i Sola skytehall etter en event for å spise, er det mulig å gjøre dette. En flaske eller to med medbrakt er også mulig, før en går videre. Men for å skyte MÅ en være 100% edru! Og det er ikke tillatt å nyte alkohol på banen så lenge det foregår skyting. Dette gjelder og besøkende som ikke skal skyte. Aldersgrensen for å skyte med «skarpe» våpen er i utgangspunktet 18 år. Er en under 18 år kan vi også arrangere skyting med luftpistol på forespørsel. Skyteleder kan avbryte skyting, eller nekte personer som anses uegnet å skyte. Det blir ikke gitt refusjon.

Når er det mulig å arrangere event?

Tirsdag fra kl. 17:00

Fredag fra kl. 17:00

Lørdag / søndag hele dagen.

Andre dager er Sola skytehall opptatt med treninger for Sola Pistolklubb sine medlemmer. Og dette prioriteres fremfor eventer. Det samme med eventuelle stevner som foregår i Sola Skytehall.  Vi er også avhengig av flere personer for å gjennomføre en god event. Så derfor MÅ vi ha forespørsel om event minimum 14 dager før ønsket tidspunkt for eventen.

Priser.

Prisen er kr. 450,- pr. person.

Vår minimumspris er kr. 4.500,- for å arrangere event.
(Så er en mindre enn 10 personer må en betale kr. 4.500,-)

Tillegg:

9 mm pistol                  kr. 10,- pr. skudd.

.357 Magnum revolver kr. 15,- pr. skudd.

.44 Magnum revolver   kr. 20,- pr. skudd.

Leie av Sola Skytehall utover eventen kr. 500,- pr. time. Maks 2 timer. (Må avtales på forhånd.)

Sikkerhet.

Sola Pistolklubb har strenge sikkerhetsregler og gode rutiner som må følges av alle som skal delta på event. Disse inkluderer forbud mot alkohol på banen før og under skytingen. En må selvfølgelig være 100% edru og anses som egnet til å skyte av skyteleder. Skyteleder kan avbryte eventen eller nekte noen å skyte om det ikke anses som trygt eller forsvarlig. Vi forventer at alle deltakere følger med under sikkerhetsopplæringen før skytingen og retter seg etter skyteleder og medhjelpere sine anvisninger under eventen. Det er påbudt å benytte hørselvern og skytebriller på banen. Utlån av dette er inkludert i eventen.

Sola Pistolklubb stiller med flere erfarne skyteledere/medhjelpere på en event. Dette tilpasser vi etter hvor mange som skal være med på en event. Dette for å gi dere en god opplevelse i trygge omgivelser.

Det er alltid  minimum en skyteleder eller medhjelper som har opplæring i førstehjelp med på eventer. Sola Pistolklubb har egnet førstehjelpsutstyr, inkludert hjertestarter tilgjengelig inne i Sola Skytehall.

Ved brudd på sikkerhetsreglene vil en bli bortvist fra banen uten mulighet for refusjon.