Foreløpig ingen endring i smittevernreglene (13.04.21)

Smittesituasjonen på Nord-Jæren gjør at dagens nasjonale tiltaksnivå videreføres i de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Tiltaksnivået blir fortløpende vurdert. Dermed er følgende gjeldende som våre regler fortsatt:

  • Ingen organisert* trening for de over 20 år.
  • Alle MÅ bruke munnbind inne i Sola Skytehall. Selv om en er alene, da nys osv. sprer virus på flater ol. 
  • 15 min etter en smittet har vært i hallen kan en frisk komme og bli smittet om en tar på de samme flatene som dørhåndtak, kodepanel osv. 
  • Eneste unntaket for munnbind er på selve standplass. Dog anbefales det også brukt på standplass. (Desinfisere hender før det tas på. Samt etter det er tatt på om en bruker tøymunnbind.)
  • Alle må holde 2 m avstand. En må bruke hver andre standplass for å oppnå dette. Det vil si at en nå kan ha maks 10 skyttere samtidig.
  • Hver gang en går fra standplass til sekretariat, oppholdsrom osv. må en utføre håndhygiene med desinfisering av hendene. 2 pump med Antibac for at det skal være effektivt. Hendene må være fuktige i minst 30 sekund for å i aktivere virus. (Skjeftet er en stor smittekilde.) 
  • Smittevernloggen må brukes om en er 2 eller flere skyttere på banen samtidig. (Har sett at det er flere som ikke skriver seg inn i smittevernloggen.) 
  • Standplass og flater en har tatt på må desinfiseres ved å spraye desinfisering fra de hvite flaskene på flatene. De skal være godt fuktige og la de så lufttørke. 

*Fra NSFs side om Corona: For sportsskyttere betyr «organisert idrett» kort formulert all skyteaktivitet – inkludert egentrening – på baner, hvor man har tilgang som følge av at man er medlem i klubb. Man er da del av «organisert idrett». Det er viktig at idretten er særlig aktpågivende i denne krevende fasen og forholder oss til intensjonen med innstrammingen som dreier seg om å hindre samlinger og mobilitet. Denne tolkningen er avklart med Norges Idrettsforbund.