Endring i smittevernreglene (02.12.21)

Nord-Jæren innfører på nytt munnbindpåbud

Ordførerne i kommunene Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes har vedtatt at det nok en gang blir påbudt å bruke munnbind der det ikke er mulig å overholde 1-meteren. Det betyr at vi, som en føre-var-handling igjen innfører at fra i dag 02.12.21:

  • MÅ alle over 12 årbruke munnbind inne i Sola Skytehall dersom en ikke kan overholde 1 meters avstand. Dette gjelder ikke for husstandsmedlemmer.
  • Eneste unntaket for munnbind er på selve standplass. Dog anbefales det også brukt på standplass. (Desinfisere hender før det tas på. Samt etter det er tatt på om en bruker tøymunnbind.)
  • Alle må holde 1 m avstand.
  • Hver gang en går fra standplass til sekretariat, oppholdsrom osv. må en utføre håndhygiene med desinfisering av hendene. 2 pump med Antibac for at det skal være effektivt. Hendene må være fuktige i minst 30 sekund for å i aktivere virus. (Skjeftet er en stor smittekilde.) 
  • Smittevernloggen må brukes om en er 2 eller flere skyttere på banen samtidig.  
  • Standplass og flater må desinfiseres ved å spraye desinfisering fra de hvite flaskene på flatene. De skal være godt fuktige og la de så lufttørke. 

*