Endring i smittevernreglene (02.12.21)

Endring i smittevernreglene (02.12.21)

Nord-Jæren innfører på nytt munnbindpåbud

Ordførerne i kommunene Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes har vedtatt at det nok en gang blir påbudt å bruke munnbind der det ikke er mulig å overholde 1-meteren. Det betyr at vi, som en føre-var-handling igjen innfører at fra i dag 02.12.21:

 • MÅ alle over 12 årbruke munnbind inne i Sola Skytehall dersom en ikke kan overholde 1 meters avstand. Dette gjelder ikke for husstandsmedlemmer.
 • Eneste unntaket for munnbind er på selve standplass. Dog anbefales det også brukt på standplass. (Desinfisere hender før det tas på. Samt etter det er tatt på om en bruker tøymunnbind.)
 • Alle må holde 1 m avstand.
 • Hver gang en går fra standplass til sekretariat, oppholdsrom osv. må en utføre håndhygiene med desinfisering av hendene. 2 pump med Antibac for at det skal være effektivt. Hendene må være fuktige i minst 30 sekund for å i aktivere virus. (Skjeftet er en stor smittekilde.) 
 • Smittevernloggen må brukes om en er 2 eller flere skyttere på banen samtidig.  
 • Standplass og flater må desinfiseres ved å spraye desinfisering fra de hvite flaskene på flatene. De skal være godt fuktige og la de så lufttørke. 

*

Full gjenåpning!

Endelig kan vi åpne opp dørene igjen, pandemiens begrensninger som vi har levd med i lang tid, endelig er fjernet.

 • Meterkravet avvikles
 • Restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster oppheves

For klubbens del vil dette bety at vi slipper de rutinene og begrensningene som vi har hatt gjennom pandemien, med bla. munnbind og meterregel. Det eneste som vi kommer til å beholde, er å desinfisering av hørselvern som er til utlån.

Det vil fremdeles være krav fra nasjonale myndigheter om å isolere seg dersom man har covid-19, samt følge smittevernråd og anbefalinger som å holde seg hjemme dersom man er syk.

Hallen åpner for trening!

Hallen åpner for trening!

Sola PK starter opp med organisert skyting for voksen fra og med tirsdag 24.5. Velkomment tilbake alle som har ventet!

Siden det fortsatt er begrensinger knyttet til smittevern, er det kun tillatt med 10 personer over 20 år på banen.

Det legges foreløpig ikke opp til noen påmelding, men prioritering etter oppmøtetid.

For å bedre utnytte banen ble det i fjor vedtatt å innføre to lag per dag.

 • Lag 1 skyter 1700-1900
 • Lag 2 skyter 1900-2100

Skyteplan frem til sommerferien er som følger:

Mandag L1         Luft Rekrutt                    

Mandag L2         Luft ungdom/voksen

Tirsdag L1          Åpen                                

Tirsdag L2          Åpen

Onsdag L1          Nybegynner ungdom/vokse     

Onsdag L2          Nybegynner voksen

Torsdag L1         Erfarne skyttere                                         

Torsdag L2         Erfarne skyttere             

Fredag L1           Luft ungdom/voksen

Fredag L2           Åpen

Det er ikke krav til egne våpen på noen av treningene.

Åpen innebærer de som har nøkler kan disponere banen. Vi ber om at de som tar turen til hallen på de «åpne» tidene legger dette på FB, hvis mulig, slik at andre uten nøkkel kan ta turen også.

Det blir ikke organisert trening i sommer, dvs fra og med uke 25 til og med uke 34.

Oppdaterte Corona-regler for Sola

Oppdaterte Corona-regler for Sola

Fra og med 22. januar og til 26. januar gjelder følgende regler og smitteverntiltak i Sola kommune: (utdrag av relevante bestemmelser)

 • Forbud mot organiserte idretts- og fritidsaktiviteter innendørs for voksne (over 21 år).
 • Det betyr at vi kan starte opp igjen med rekruteringsskytingen fra mandag 25.!
 • Forbud mot å arrangere eller delta i kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper.    
 • Forbud mot arrangementer innendørs med flere enn 10 deltakere samtidig. Ansatte, frivillige og utøvere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede.  
 • Selv om antallet deltakere ikke overstiger 10, er det forbudt å arrangere eller delta i idretts- eller fritidsaktiviteter hvor avstandskrav ikke overholdes.
 • Det er forbudt å arrangere eller delta i kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper.
 • Forbudene mot idrettsaktiviteter gjelder ikke toppidrett så lenge egen smittevernprotokoll for toppidretten følges. 
 • Følgende virksomheter skal holde stengt:
  – Publikumsanlegg for trening, idrett og fysisk aktivitet.

Oppdatert forskrift for smittevern 31.12.2020

Oppdatert forskrift for smittevern 31.12.2020

Med bakgrunn i den reviderte smittevernforskriften som kommunen har vedtatt, som strammer inn på antall nærkontakter og antall deltagere på arrangementer må vi dessverre utsette oppstart på all organisert trening.

Foreløpig start er satt til 18. januar – men dette vurderes fortløpende, utifra hva myndighetene sier.

Styret følger utviklingen og vil rette seg etter de pålegg som kommer fra nasjonale myndigheter, NIF/NSF og kommunen.

Det viktigste nå er å ta vare på hverandre og tenke sikkerhet. Så kommer idretten vår til å tilpasse seg situasjonen!

Terminlista 2021 – stevner og påmelding

Terminlista 2021 – stevner og påmelding

Terminlista begynner å ta form. Lista er basert på klubbenes stevneregistrering i det nye SkytterAdmin 2.0, det kommer jevnlig inn nye stevner. Terminlista finner dere her: https://www.skyting.no/konkurranse/terminliste-alle-grener/. Klikk på «trekanten» til høyre om du vil begrense lista etter tidsrom, krets, gren og/eller stevnetype. Eller se på vår kalenderside for terminliste for klubben og kretsen.

For mer informasjon om et stevne, klikk på stevnelinja i terminlista.

Noen arrangører har åpnet for forhåndspåmelding via SkytterAdmin, som dere ser av påmeldingsinformasjonen i høyre kolonne i terminlista.

For å melde deg på, klikk på stevnet og deretter «Logg inn» eller «Logg inn for påmelding».

Du kan også logge deg inn via denne lenken: https://app.skyting.no, og derfra søke fram det aktuelle stevnet.

Uansett hvilken vei du går, på påloggingssiden kan de fleste logge seg på ved å klikke på knappen «Idrettens ID» nede til venstre. (Dette forutsetter at du er registrert med brukernavn og passord hos NIF, via Min Idrett: https://mi.nif.no.)

Romjulshilsen

Romjulshilsen

Vi kopierer meldingen som presidenten og leder av breddeidrettskomiteen har lagt ut:

Tusen takk for god innsats i 2020!

2020 har vært et veldig annerledes år som har gitt oss utfordringer som vi alle helst ville vært foruten.Mange er berørte på jobb, skole, idretten og hjemme med familien. Idrettens betydning i samfunnet har blitt belyst på ny. Møteplassene, treningsfellesskapet og de gode rutinene har blitt utfordret. De fleste av oss har stått i krevende situasjoner som vi har måttet løse fortløpende. Vi har hele tiden måtte tenke fremover og være løsningsorienterte.En stor takk til alle sammen, for den innsatsen dere gjør for medlemmene, utøverne og klubben. For alle timene som er lagt ned til å lese seg opp og tilpasse aktiviteten til smittesituasjonen.

Takk til alle utøverne som har holdt seg hjemme, i stedet for å være på skytebanen med venner og lagkamerater. Vi vet det ikke er enkelt, og at reglene ofte oppfattes som strenge, men tusen takk til alle som er med å bidra i denne dugnaden.

Forhåpentligvis kan vi gradvis gjenoppta aktiviteten i 2021. Vaksine er på vei så det er lysglimt i horisonten. Samtidige må vi være tålmodige, ting tar tid og vi må være forberedt på fortsatt tilpasninger til smittesituasjonen.

Med ønske om en god jul og et godt nytt år!