Årsmøtet ble avholdt fredag 12.mars kl.18:00 i Sola Skytehall (og på Teams).

Det var tilsammen 25 personer med på møtet.

Styret takker for deltagelsen og ønsker nye styremedlemmer og tillitsvalgte lykke til i jobben, styret takker samtidig de som valgte å tre ut så mye for en vel utført jobb!