Årsmøte

Årsmøtet ble gjennomført på fredag 8.mars.

Ingen spesielle ting skjedde, valgkomiteens forslag gikk igjennom. Kontingenten ble stående på dagens nivå, budsjettforslaget ble også vedtatt.

32 deltagere fikk deretter pizza og informasjon fra styret om veien videre