Høstmesse

Velkommen til høstmesse lørdag 19.oktober!

Nå har du muligheten til å tyvstarte på julegavene ?

Hjemmestrikket, hjemmesydd, kranser, interiørartikler, brukte bøker, hjemmelaget karamell og hjemmebakst, for å nevne noe.

Ta med barn, barnebarn, tanter, onkler og bestemødre!
Vi har nykokt kaffe, kake og nystekte vafler i kafeteriaen ☕?
Åpent fra kl. 10 til kl. 16

Umiddelbar revidering av Generelle tekniske regler § 6.2.4.2 – trykksylindere

Umiddelbar revidering av Generelle tekniske regler § 6.2.4.2 – trykksylindere

11. SEPTEMBER 2019

Etter avklaring med Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap om hvordan NSF skal forholde seg til gjeldende forskrifter til «Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff», har Forbundsstyret vurdert den nasjonale særbestemmelsen om trykksylindere som har vært tatt inn i ISSFs Generelle tekniske regler. Det nasjonale tillegget har åpnet for at utstyrskontrollen i stevner har kunnet godkjenne at trykksylindere brukes, selv om de er eldre enn det holdbarhetsdatoen viser.

Følgende vedtak er fattet:
Det nasjonale tillegget til § 6.2.4.2 i ISSF Generelle tekniske regler strykes. Denne endringen gjelder også tilhørende referanse i § 6.7.6.2. g. Endringen i reglene gjøres gjeldende med umiddelbar virkning.

Dette innebærer at ordlyden i § 6.2.4.2 nå kun er:
Det er skytterens ansvar at luft- eller CO2-sylindere er innenfor holdbarhetsdatoen. Det kan kontrolleres av utstyrskontrollen.

Millimeterkampen

Millimeterkampen

Sola pistolklubb vil invitere alle skyttere til luftstevnet Millimeterkampen i Sola skytehall.
Stevnet går over to dager og det er sammenlagtresultatet som teller.

Vi vil spesielt invitere barn og ungdommer. Så stevnet er for Åpen rekrutt, Ungdom, Junior, Senior og Veteran og SH klassene. Så her kan de unge få se og bli inspirert av de eldre og erfarne, og gjerne motsatt.

Stevnet er lørdag 23. og søndag 24. november. Oppstart er kl. 09:00 begge dager. Påmelding via Min Idrett eller direkte på banen. Ved påmelding via Min Idrett så slipper en ventetid, for her kommer det mange skyttere. Spesielt rekrutter fra Sola pistolklubb. Så send deres luftpistolskyttere til Sola skytehall denne helgen,

Det skytes etter gjeldene regelverk, med unntak av at det er sammenlagt premiering. Det vil si at hver klasse premieres, men en bruker sammenlagtresultatet fra begge dagene som grunnlag.

Skyting med luftpistol for barn og ungdommer

Da har vi startet opp igjen skyting med luftpistol for barn og ungdommer. 🙂
Dagen er mandag og vi åpner kl. 17:30 og siste påmelding er kl. 19:00 da vi avslutter kl. 20:00.

Vi ønsker «gamle» og nye skyttere velkommen. En kan delta fra 10 års alder, og passer for alle. Det blir gitt full opplæring, og skytingen foregår på nye moderne elektroniske skiver under oppsyn og i trygge rammer. De minste skyter sittende med støtte, mens en begynner med stående skyting fra ca. 14 års alder.
Vi holder til i Sola skytehall, som er i samme bygg som Forus bedriftsiderettsarena.

For mer info se Sola pistolklubb sin hjemmeside www.solapk.no
Treningsavgift kr. 30 pr. gang. Dette dekker leie av konkurransevåpen, ammunisjon, og dekning av forbruksmateriell. Du kan betale med kontanter, kort, eller Vipps.
Vi har luftpistoler i verdensklasse, og de mest moderne og beste elektroniske blinkene som finnes. Du ser treffene på en egen monitor på standplass. Så her skyter du med like gode våpen og utstyr som verdenseliten.

En kan prøve 3 ganger før en må melde seg inn som medlem. Medlemskontingent er kr. 400,- pr. år. Innmelding gjør en via https://www.solapk.no/innmelding/

Du finner også god info om pistolskyting på Norges skytterforbund sine hjemmesider www.skyting.no

Førstehjelpskurs

Fredag 26.04 var skyteledere på kurs i generell førstehjelp, bevisstløshet, pasientundersøkelse, sideleie, HLR med bruk av hjertestarter, traumeskader og bruk av tournequet. (Skyteulykke ol.) Instruktøren fra Røde Kors var veldig flink og nå er det er rekke skyteledere som er forberedt på noe vi håper vi aldri får bruk for!

Årsmøte

Årsmøtet ble gjennomført på fredag 8.mars.

Ingen spesielle ting skjedde, valgkomiteens forslag gikk igjennom. Kontingenten ble stående på dagens nivå, budsjettforslaget ble også vedtatt.

32 deltagere fikk deretter pizza og informasjon fra styret om veien videre

Medlemsøknader

Medlemsøknader

Alle som ønsker medlemskap må enten kunne dokumentere gjennomført sikkerhetsopplæring fra annen NSFklubb eller gjennomføre denne i regi av Sola Pistolklubb før en søker medlemskap via Norges Idrettsforbunds fellesregister på minidrett.nif.no.

Kursinformasjon vil bli lagt ut på Sola Pistolklubbs side på Facebook og selvsagt også på hjemmesiden.